Content for id "flash" Goes Here
מעקב אחרי מותגים

גישה

אנחנו בוחנים את האינטרנט ע"פ מודל של שלוש שכבות:

השכבה הראשונה: מידע חדשותי המשקף את המציאות. השכבה הראשונה כוללת בעיקר  אתרים חדשותיים.

השכבה שנייה: התייחסות לאירועים המתרחשים במציאות והאופן בו מתוארים בכלי התקשורת השונים. השכבה השנייה באה לידי ביטוי בפורומים וטוקבקים.

השכבה השלשית: ביטויי של דעות פרטיות על המתרחש והתייחסות אליו בשתי השכבות האחרות. השכבה השלישית באה לידי ביטויי בעיקר בבלוגים.

 

המידה והאופן בו מותגים מיוצגים בשלוש השכבות מעידה על הפוטנציאל המסחרי שלהם.

 

הטכנולגיה ויישמה

בעבודתנו אנחנו עושים שימוש בתוכנה ייחודית המאפשרת למצוא מילות מפתח בפרסומים באינטרנט, בתקופת זמן ספציפית, ואתרים ספציפיים.

להלן שורה של מוצרים, כולם פולחו באמצעות התוכנה MoCoA באתרי האינטרנט הבאים :

  1. newsru.co.il
  2. zman.com
  3. mignews.com
  4. cursorinfo.co.il
  5. israelinfo.ru
  6. izrus.co.il
  7. isra.com

בדוגמאות שהבאנו להלן אנו לא מפרטים את פילוח הנתונים לפי האתרים שבדקנו. נתונים אלו, וכן מידע מפורט לגבי "טיב ההתייחסות" אנו מציעים כחלק משירותי "ניתוח ובקרת תכנים באינטרנט".

 

בזק, yes, HOT

 

ספקיות אינטרנט בינלאומיות

 

חברות סלולאריות

 

בנקים

 

קופות חולים

 

פוליטיקאים דוברי רוסית

 


Designed and developed by VL Media Interactive